λογότυπο Α.Σ. Φαέθων

FAETHON NORTH HELLAS
MARTIAL ARTS & SELF DEFENCE

 PLAY  

Να εξασκείς τον εαυτό σου με εκούσιους κόπους,
ώστε να μπορείς να υπομείνεις και τους ακούσιους. Ισοκράτης

Η μεγαλύτερη τέχνη στον πόλεμο
είναι να υποτάξεις τον εχθρό χωρίς μάχη. Sun Tzu

Λέγεται ότι ο τρόπος του πολεμιστή είναι διττός, πένα και σπαθί,
και πρέπει να τα έχει γευτεί και τα δύο. Miyamoto Musashi

the

DOJO

το ντότζο
the

ART

η τέχνη
the

INFO

πληροφορίες